Bha spors aig Clas 1 – 3 a’ deanamh dealbhan de na cleasan-teine a chunnaic sinn aig an deireadh sheachdain. Chleachd sinn creidheanan agus peant tana airson na dealbhan a dheanamh. Chaidh sinn thairis air na riaghailtean airson a’ cumail sabhailte nuair a tha sinn aig teine mhor! Rinn sinn feadhainn le peant dathte cuideachd!

 

We used crayons, thin black paint and bright paint to make our fireworks. Lots of us had been at bonfires/firework displays over the weekend so we discussed the importance of keeping safe as well!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up below to be the FIRST to read any new content...
Loading

Millbank Primary School
Millbank Crescent
Nairn
IV12 4QB
01667 452 240